ოპერაცია: სტატუსი: პროცესი:
სისტემაში შესვლა აქტირური დასრულებული
მთავარი ფუნქციები აქტირური დასრულებული
ახალი სამუშაოები აქტირური დასრულებული
აქტიური სამუშაოები აქტირური დასრულებული
დახურული სამუშაოები აქტირური დასრულებული
გაუქმებულები სამუშაოები აქტირური დასრულებული
პაციენტები აქტირური დასრულებული
ექიმები აქტირური დასრულებული
ჯგუფები აქტირური დასრულებული
სახეობები აქტირური დასრულებული
მართვის პანელი აქტირური დასრულებული
ოპერაცია: სტატუსი: პროცესი:
სისტემაში შესვლა აქტირური დასრულებული
მთავარი ფუნქციები აქტირური დასრულებული
ახალი სამუშაოები აქტირური დასრულებული
აქტიური სამუშაოები აქტირური დასრულებული
დახურული სამუშაოები აქტირური დასრულებული
გაუქმებულები სამუშაოები აქტირური დასრულებული
პაციენტები აქტირური დასრულებული
ექიმები აქტირური დასრულებული
ჯგუფები აქტირური დასრულებული
სახეობები აქტირური დასრულებული
მართვის პანელი აქტირური დასრულებული